Zenuwpijn

Home Up Wat is pijn? Pijn bestrijden Acute pijn Chronische pijn Zenuwpijn Pijnsyndroom

 

Na een operatie
Bij suikerziekte

Zenuwpijn/neuropathische pijn

Hier treft u informatie aan  voor mensen met zenuwpijn (neuropathische pijn)

U vindt hier onder andere informatie over de verschillende soorten pijn: weefselpijn, zenuwpijn en gemengde pijn (combinatie van weefselpijn en zenuwpijn).

Zenuwen in ons lichaam geven prikkels door aan uw hersenen, waardoor u bijvoorbeeld kunt ruiken en zien, maar ook pijn kunt voelen. Pijn waarschuwt u voor gevaar. Als u in uw vinger snijdt, sturen uw hersenen het signaal 'stop" naar uw hand, omdat u pijn voelt. Bij weefselpijn spreken we over 'gewone' pijn.

Zenuwpijn (ook wel neuropathische pijn genoemd) wordt veroorzaakt door een beschadiging of verminderde werking van een zenuw. Zenuwpijn is meestal chronisch en gaat zelden vanzelf over.

Gemengde pijn is een combinatie van weefselpijn en zenuwpijn.

Hier treft u informatie over zenuwpijn, de oorzaken van zenuwpijn, de behandelingsmogelijkheden van zenuwpijn en wat u hier zelf aan kunt doen.

Zenuwpijn heeft verschillende oorzaken. De meest voorkomende zijn:

 •     Zenuwbeknelling in nek of rug (hernia)

 •     Suikerziekte (diabetes mellitus)

 •     Kanker of de behandeling ervan (bestraling/chemotherapie/operatie)

 •     Gordelroos (postherpetische pijn)

 •     Aandoening van de aangezichtszenuwen (trigeminusneuralgie)

 •     Zenuwpijn na operatie (postoperatieve neuropathie)

Wat is zenuwpijn?

Zenuwpijn ontstaat door een beschadiging of gebrekkige werking van het zenuwstelsel. Het wordt onder andere omschreven als:

 •     Branderige, schrijnende pijn

 •     Zeurende pijn

 •     Tintelingen

 •     Elektrische schokken

 •     Het gevoel op glas of watten te lopen

 •     Kriebelende pijn

 •     Stekende pijn

 •     Gevoelig voor kou/warmte

 •     Doof of dood gevoel

Als u een beschadiging in uw zenuwstelsel heeft, dan ontstaan er veranderingen in uw zenuwstelsel. Veel meer dan we vroeger dachten. Het centrale zenuwstelsel bevindt zich in de hersenen en het ruggenmerg. Van daaruit worden alle lichaamsfuncties aangestuurd. Het perifere zenuwstelsel omvat alle zenuwen die daarbuiten liggen, zoals zenuwen in handen, benen of huid. Het perifere zenuwstelsel stuurt informatie naar het centrale zenuwstelsel. Bijvoorbeeld: zenuwen in uw handen registreren dat de pandeksel heet is. Deze info wordt verwerkt in de hersenen en onmiddellijk sturen de hersenen het commando ‘loslaten’ naar de handen.

Hoe ontstaat zenuwpijn?

Zenuwpijn (ook wel neuropathische pijn genoemd) wordt veroorzaakt door een beschadiging of verminderde werking van een zenuw. Als er een beschadiging in één of meer zenuwen optreedt, ontstaan er veranderingen die ervoor zorgen dat er aanhoudend pijnprikkels naar de hersenen worden gestuurd. Doordat de zenuw overprikkeld raakt, ontstaat overgevoeligheid van de zenuwen. Hierdoor worden niet pijnlijke prikkels als pijnlijk ervaren. Dit ervaart u als constante pijn, terwijl er geen aanwijsbare reden voor is. Zenuwpijn is meestal chronisch en gaat maar zelden vanzelf over. 

Pijnprikkels

Door een kleine prikkel, bijvoorbeeld het zachtjes aanraken van uw huid of het dragen van kleding kan bij zenuwpijn, de pijn flink verergeren. Soms wordt de plek ook zonder aanraken veel gevoeliger. Als de pijn langere tijd bestaat, zie je nog meer veranderingen optreden. Het gebied van de pijn kan zich uitbreiden, waardoor er steeds meer pijn ontstaat.

Perifere zenuwstelsel

Bij zenuwpijn worden de uitlopers van de zenuwen actief en geven stroomstootjes af, waarbij een scherpe, brandende pijn ontstaat. Het gebied rondom de beschadigde zenuw wordt hierdoor overgevoelig. Dit kan tot gevolg hebben dat ook andere zenuwen overgevoelig worden.

Centrale zenuwstelsel

Beschadigingen aan het centrale zenuwstelsel zijn nog ingrijpender. Hierbij treedt er, naast pijn, meestal ook ergens in uw lichaam functieverlies op. Een beschadiging in uw ruggenmerg kan niet spontaan genezen. Via een operatie wordt wel getracht om een zenuw buiten het ruggenmerg te herstellen, of een pijnveroorzakende zenuw uit te schakelen. Helaas komt het voor dat zenuwen die zijn uitgeschakeld, spontaan herstellen en wederom pijnprikkels afgeven.

Bij  welke aandoeningen komt zenuwpijn voor?

Pijn is misschien wel het meest gevreesde symptoom van een aandoening of ziekte. Iedere huisarts en vrijwel elke medisch specialist wordt dagelijks geconfronteerd met patiënten die pijn lijden. Pijn kan uw leven gaan beheersen waardoor de gewone dingen in het leven niet meer zo gewoon lijken. Fietsen, werken en goed slapen zijn opeens niet meer zo vanzelfsprekend.

U hebt al kunnen lezen dat zenuwpijn verschillende oorzaken kan hebben. Een ziekte als multiple sclerose (MS) of een verwonding na een ongeluk kan direct de zenuwen beschadigen en daardoor zenuwpijn veroorzaken.
Het afzetten van een arm of been (amputatie) is ook een bekende oorzaak van zenuwpijn (dit wordt ook wel ‘fantoompijn’ genoemd: je voelt pijn in een lichaamsdeel dat er niet meer is).

Zenuwpijn kan ook een complicatie zijn die redelijk veel voorkomt bij andere ziekten die met de zenuwen te maken hebben. De meest voorkomende zijn:

 •     Lage rugpijn en nek/schouderpijn met uitstraling (zenuwpijn)

 •     Zenuwpijn na een operatie

 •     Zenuwpijn bij suikerziekte (pijnlijke diabetische neuropathie)

 •     Zenuwpijn bij kanker

 •     Gordelroos (postherpetische neuralgie)

 •     Aangezichtspijn (trigeminusneuralgie)

Zenuwpijn zou daarom wel eens veel vaker de oorzaak van chronische pijn kunnen zijn dan tot nu toe wordt gedacht!

  

Disclaimer
 
 © Copyright dr Sondervan, 2008-2024                  page last update: 13 jan 2016